RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
12. mai, 2022

Poollooduslike koosluste valikpakkumiste kokkuvõte

Poollooduslikke koosluste taastajate ja hooldajate leidmiseks korraldas RMK looduskaitseosakond sellel kevadel kaks valikpakkumist. Rentnikke ootas 342 maatükki kogupindalaga 2113 hektarit, millest enamus on luha- ja rannaniidud. Uusi, seni hooldamata alasid oli pakkumistes 231 hektarit.

Huvi poollooduslike koosluste majandamiseks on jätkuv, pakkumisi esitasid 96 erinevat isikut 205 maatüki ja 1735 hektari kohta. Parimateks tunnistati 80 isikut, neist 69 on senised rentnikud ja 11 uued. Kõige rohkem andsime maid kasutusse Tartumaal – 419 hektarit, järgnesid Saaremaa 297 ja Pärnumaa 230 hektariga.

Väikseim rentniku leidnud maatükk oli 0,27 hektari suurune rannaniit Saaremaal Kaugatoma-Lõu hoiualal ja suurim 123 hektari suurune luhaniit Tartumaal Alam-Pedja looduskaitsealal. Ihaldatuimaks osutusid Pärnumaal Vahenurme looduskaitsealal asuvad puis- ja aruniidud, mille kohta esitati 5 pakkumist.

Maatükkide keskmiseks rendihinnaks kujunes 22 eurot hektari kohta. Kõrgeimat tasu pakuti taas puisniitude eest, keskmiselt 133 eurot hektari kohta. Pärnumaal asuvate puisniitude eest pakuti koguni 300 eurot hektari kohta. Järgnesid kuivad niidud lubjarikkal mullal 112 euroga hektari kohta.


Lisa kommentaar

Email again: