RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
27. november, 2015

Muike paisjärve taastamine Lahemaa rahvuspargis

Ojaäärse paisjärve korrastamine saab endale peagi järje. Aastal 2012 regulaatori purunemisel tühjaks voolanud Muike järv Lahemaa rahvuspargis saab oma veepeegli 2016 aastal loodetavasti tagasi. 

Kui Võsu jõel paikneva järve veetase 2012 aastal alanes, siis prooviti seda alguses odavamate ja käepärasemate vahenditega taastada, kuid see ebaõnnestus. Seejärel otsustati, et järve veetaset määrav regulaator tuleb täies ulatuses rekonstrueerida. Tänaseks on projektid ja hanked tehtud ja praktiline tegevus maastikul alanud.

Kui järv 2012 alanes, siis sai see meedias päris palju kajastust.

http://www.virumaateataja.ee/867370/muike-jarv-jooksis-veest-tuhjaks

Kui Muikega saab ühelepoole, siis peaks järg olema Oruveski paisregulaatori käes, mille seis on hetkel samuti üpris nutune. 

Muike paisjärve süvend vaadatuna maanteelt.

Vaade regulaatori juurest.


Tööd käivad

  

Lisa kommentaar

Email again: