RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
31. mai, 2015

Metsakorraldajatega võsas

Saaremaal toimus 28-29.05.2015 metsakorraldajate nõupidamine.

Poollooduslike koosluste taastamistööde ettevalmistamisel on vajalik anda hinnang raiutava puitmaterjali mahu kohta. Metsakorralduses registreeritakse likviidse puidu maht, kuid ei arvestata alusmetsa, põõsastike, kadastike jms peenema kraami mahtu. Paraku looduskaitsetööde hind kujuneb tihti just sellise, peenema materjali raiest. On näiteid, et raiega oleme saanud kordades rohkem materjali kui metsaregistris registreeritud andmete alusel võinuks saada.

Seetõttu käib töö selle nimel, et metsakorraldajad annaksid PLK aladel hinnangu ka põõsaste, alusmetsa jms mittelikviidseks peetava materjali kohta.

Käisime 28.05.2015 grupi metsakorraldajatega mõnedel Saaremaal taastamisele minevatel PLK objektidel, et saada asju selgemaks reaalsete näidete varal.


Pildil oleva taastamisala pind on 13 ha. Raie käigus saadakse arvestatav kogus puitmaterjali. Kui palju - seda võiksid metsakorraldajad PLK puhul hinnata? Peamurdmist igatahes on.

Lisa kommentaar

Email again: