RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
20. november, 2015

Laeva jõe alamjooks ehk Karisto oja säng setetest puhas!

Alam-Pedja looduskaitsealal viidi läbi LIFE projekti "Happyriver" raames Laeva jõe alamjooksu ehk Karisto oja voolusängi setetest puhastamine ning süvendamine. Lisaks ehitati ojale koolmekoht, mis tagab niidutehnikaga läbipääsu ja tagab lamminiitude hooldusvõimaluse. Lisandväärtusena taastati ojaäärsed poollooduslikud kooslused.

Karisto oja voolusängi korrastustööde aluseks oli LIFE projekt "Happyriver" ja projekt "Laeva jõe alamjooksu taastamine. Hüdrotehniliste võimaluste uuring ja projektlahendus" (Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ). Projekti eesmärgiks oli Karisto oja ökoloogilise seisundi parandamine.

Taastamistööde käigus eemaldati Karisto oja kallastelt ja sängist risu, võsa, üleliigne sete ning süvendati voolusängi. Taastati ca 5 km pikkune lõik. Vee suunamiseks Karisto oja voolusängi korrigeeriti ca 400 m pikkusel lõigul Laeva kanali põhja ja paigaldati Laeva kanalisse põhjapaisud ehk tõsteti kunstlikult kanali põhjakõrgust.

Asendiplaan ja tegevused:


Parima ülevaate taastamisest saab kindlasti drooniga tehtud videode vahendusel, kus on jäädvustanud Karisto oja seisund enne ja pärast taastamistöid. Lisainfot ning põnevaid videosid saab vaadata Eesti Loodushoiu Keskuse kodulehelt (http://www.loodushoid.ee/HAPPYRIVER_342.htm). Mõnusat elamust! :)

Vaatepilt maapinnalt 25.01.2015 ja 19.08.2015:
Laeva kanalVaated luhale ja ojale:Ülepääs Karisto ojast:Vaatepilt maapinnalt 31.10.2015:
Laeva kanal:Vaated luhale ja ojale:


Uus koolmekoht Karisto ojal:


Lisa kommentaar

Email again: