RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
13. oktoober, 2021

Läbi raskuste tähtede poole - vahel lõpeb jõud

Hoolimata tahtest ja pingutustest hooldada kaunist puisniitu, võib ükskord ramm lõppeda kui juurdepääs hooldatavale alale on väga keeruline. Hoolimata tahtest ja pingutamisest, vajuvad ühel päeval käed jõuetusest rippu ja aastaid hooldatud puisniit jääb võsastuma.

Matsalu rahvuspargis Kirikukülas, kaugel metsade keskel, on Tuudi jõe ja Petaaluse kraavi vahel üks lapike puisniitu, mis on keskkonnaregistri andmetel 10 ha suurune. Sellest kolme hektari jagu paikneb riigimaal ehk, et see on RMK hallata ja hooldamiseks ka rendile antud. Rentnik on kohusetundlikult püüdnud ala hooldada. Alale pääsuks ületanud ta mingil kummirõngal Tuudi jõe, kaasas trimmer, reha ja tuletegemise vahendid. Niidetud hein tuli kokku koguda ja alalt eemaldada, kuid viia seda kusagile ei olnud. Seetõttu pandi heinakuhjad lihtsalt põlema. Aga kui kaua sa sedasi käsitsi trimmerdades ja heina põletades vaeva näha jõuad? Sel aastal jäigi ala hooldamata ja ilmselt hooldamine ei jätkugi. Töö oli üle jõu käiv ning saadav tasu ilmselt ei kompenseeri seda vaeva.

Sel suvel esitati taotlus, et RMK paigaldaks Petaaluse kraavile truubi, pääsemaks alale lääne poolt. Paraku on soovitud kohani maanteelt 5 km maad, millest 3 km on küll kruusatee, kuid selle lõppedes on 2 km väga pehmet, mülkalist ja savist metsateed. Ligipääs on võimalik vaid linttraktori või ATV-ga. Truubi saaks paigaldada külmal ajal, kuid niitmise hooajal oleks pääs truubini masinatega ikkagi võimatu.

Nii, et puisniitude suuremate taastamistööde kõrval on ka selliseid paiku, mis võivad jääda hooldusest välja, metsastumisele.

Puisniidu asukoht. Punase joonega on piiritletud keskkonnaregistris registreeritud puisniit, rohelisega on riigimaa osa. Ida poolses otsas on Tuudi jõgi, mida hooldaja ületas mingisuguse kummiparvega. Lääne pool on Petaaluse kraav. Puisniiduni on maanteelt 5 km, millest 2 km on metsavahelist savikat pinnast. Tähelepanuväärne on muidugi selle puisniidu kuju - metsamassiivis (endisaegsetes puisrohumaades) on registreerija näinud sirgete servadega puisniitu.

Pilt 2015. a veebruarist kui puisniidule pääses üle Petaaluse kraavi rajatud sillakese.

Sild üle Petaaluse kraavi (2015. a veebruar).

Vaade puisniidule 2015. a veebruaris.

2021. a oktoobris on pilt teine - infotahvel on saanud tunda vägilase kätt ja sillake on kokku vajunud.

Silla jäänused 2021. a oktoobris.

Vaade puisniidule 2021. a oktoobris. Hooldamist sel aastal ei toimunud.

Puisniidul jäi käigu pealt silma terve rida metsa vääriselupaiga tunnusliike: härma-kiiriksamblik, punakas mõhnsamblik, säbrik, haava-tuletaelik, kariksammal.Haava-tuletaelik                                                         Põlenud tüügas
Harilik säbrik                                                              Punakas mõhnsamblik ja kiiriksamblik
Kariksammal                                                              Üks pisike mardikas tammetüvel


Lisa kommentaar

Email again: