RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
23. jaanuar, 2021

Kujundusraied Nõva looduskaitsealal

Nõva looduskaitsealal Peraküla soo ja Rannaküla vahelisel alal algas 2020. a oktoobris raie kultuurpuistute looduslikumaks kujundamiseks. Töö toimub seitsmel lahustükil kogupindalaga 110 ha. Tihedates männikultuurides tehakse klassikaline harvendusraie kombineerituna häilraietega. Kaitseala sihtkaitsevööndis tehtava töö aluseks on „Nõva looduskaitseala kaitsekorralduskava 2018-2027“ ja Nõva looduskaitseala kaitse-eeskiri. Kujundusraiega suurendatakse tihedate männipuistute ruumilist varieeruvust ja luuakse eeldused suuremaks vanuseliseks mitmekesisuseks, seejuures tõstetakse metsade puhkeväärtust ja vähendatakse olulisel määral tuleohtu.

Kujundusraiete alad Nõva looduskaitsealal Mustjärve ja Peraküla sihtkaitsevööndites. Nõva looduskaitseala asub Läänemaal Lääne-Nigula vallas.

Peraküla–Rannaküla tee äärsed metsad on valdavalt rannikuluidetele kujunenud nõmmemännikud. Inimene on neid viimase 100 ja enama aasta jooksult pidevalt mõjutanud. Valdavat osa metsi on majandatud, säilitades esimese rinde vanemaid puid. Samas on ka üle 100 hektari väga tihedaid noori ja keskealisi männikultuure, mis on rajatud peale lageraiet või peale puistute hukkumist tormis. Kaitsekorra tõttu ei ole neis kultuurides toimunud hooldusraiet, mida tavapäraselt tehakse majandatavates puistutes. Peraküla männikultuurid on jäänud väga tihedaks ning suurem osa puid on neis oma vanuse kohta väga peene tüvega. Oluline osa on ka toitainevaesel pinnasel. Puude kiduraks jäämist on põhjustanud peamiselt toidu- ja valguskonkurents. Tüved on peened ja suuremas ulatuses laasunud. Fotosünteesiks vajalik roheline võraosa on suhteliselt väike. Käesoleva harvendamisega suurendatakse alles jäävatele puudele toidubaasi ja võrad avatakse valgusele. Edaspidi saavad puud kasvada toekamaks ja laiendada võrasid. Väga tähtis on asjaolu, et kordades väheneb tuleoht. Kui senine peenetüveline ja tihe puistu peaks kuival ajal tuld võtma, siis võib põleng hõlmata sadu hektareid (meenutada võib Vihterpalu põlenguid). Kujundusraie järel peaksid puistud muutuma atraktiivsemateks puhkajatele ja metsasaaduste korjajatele ning mine tea - võimalik, et ka piirkonnas tegutsevatele metsistele.


 

Vasakpoolsel pildil on selgete majandamistunnustega vanem puistu, paremal on aga ülitihe männikultuur. Mõlemad on Peraküla-Rannaküla tee ääres.

Kujundusraiega suurendatakse tihedate männipuistute ruumilist varieeruvust ja luuakse eeldused suuremaks vanuseliseks mitmekesisuseks. Peamiselt raiutakse välja peenemad ja allajäänud puud. Lisaks harvendamisele raiutakse puistutesse häile. Kogu tööalale jäetakse ka lamapuid. Looduslikult on väheses koguses surnud puid küll tekkinud, kuid töö käigus suurendatakse lamapuude kogust. Tööd teostab RMK hankel OÜ Lammutusabi.


2020. a jaanuaris toimus tööde tutvustamine ja arvamuste küsimine. Kohalikud tänasid, et RMK selgitusi andis ning vastuseisu kavandatavale tööle ei olnud.


2020. a oktoobris algas giljotiinitöö. Paigaldasime ka infotahvlid.
Aeg-ajalt tuleb käia koos töötegijatega objektil olukorda hindamas ja andmas juhiseid, et tulemus oleks see, mis soovitud. Iga asi tahab alguses mingit "häälestamist", kuid n-ö pilt saadakse üsna kiiresti ette.
Samblasse peitunud vanad kännud on ohuks tehnikale. Maha tulnud lint saadi aga kiiresti tagasi.Keti tagasipanek harvesterile toimub paari minutiga.

Mõned pildid 2021. a jaanuarist.Märts 2021.

Kommentaarid

04 .märts, 2021
Rain
Kes vastutab selle töö eest?

Lisa kommentaar

Email again: