RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
21. oktoober, 2017

Kraavide sulgemine Järise lähistel siirdesoos

Järise soo ja Pelissoo vahele jäävas väikeses siirdesoos suleti kuivenduskraavid ja harvendati puistut.

Saaremaal Järise soo ja Pelissoo vahele jääb üks väiksem, vaid 29 ha suurune siirdesoo. Nõukogude ajal kaevati sohu kuivenduskraavid. Arvatavasti ikka metsakasvatuslikul eesmärgil, vastavalt tolleaegsele teadmisele (või teadmatusele) loodusest ja majandusest. Uhket palgimetsa sohu ei kasvanud, kuid puude kasv ja arvukus siiski paranesid. Vanemate ja suuremate puude vahele oli tekkinud ohtralt madalaid ja kiduraid mände. Eks needki aitasid kuivendusele kaasa. Kaevatud kraavide kuivendaval mõjul hakkas puistu tihenema, mis omakorda lisas aina kasvavat kuivendavat efekti vee aurustumisega läbi võrade. 2017. aasta sügisel rajati kraavidele käsitsi kaheksa paisu ja üks suurem pais kopaga. Lisaks raiuti ligi 14 ha suurusel alal maha kuni 10 cm läbimõõduga nooremad puud. Raiutud materjal põletati koha peal. Ohutuse tagamiseks toimus põletamine metallist alustel. Raie tehti käsitsi, sõidukitega soos ei käidud.


Helesinise katkendjoonega on märgitud siirdesoo (ELF soode inventuur). Punakaspruuni joonega alal tehti peenemate puude raie. Rohelisega on märgitud paisude asukohad. Põhjapoolseim pais rajati kopaga, ülejäänud käsitsi. Kirdes paistab Järise soo, lõunas on näha Pelissoo serva. Vee äravool vaadeldavast soost on põhjasuunaline, läbi teetruubi ja mööda kraavi Järise sohu.


Kraavid ei olnud küll suured ega sügavad, kuid siiski toimisid kuivendavalt.


Ohtralt oli sohu kasvanud kidurat ja madalat mändi, mis omakorda aitas kaasa kuivendavale efektile. Puuvõrad aitavad tõhusalt kaasa vee aurustumisele. Metsakasvatuslikud unelmad siin ei realiseerunud.


Osa raiutud materjali asetati kraavi.


See mis kraavi ei mahtunud, põletati metallist vannidel.


Käsitsi rajatud turbapais kraavil.


Rabataimed on täiesti esindatud - turbasamblad ja jõhvikad.


Mõne koha peal on jõhvikaid päris ohtralt.  Keskkonnaregistris on siin tegu madalsooga, mis on ekslik määratlus.


Kena siirdesoo. Kiidame jälle töömehi! Töid tegi RMK tellimusel OÜ Saamela.

Kui kellelgi tekib küsimus, et miks selliseid töid tehakse, siis soovitan otsida Google’st teemasid soode taastamise kohta.

ELF on teinud toredaid õppefilme „Ah soo!“  https://soo.elfond.ee/filmid/

Lisa kommentaar

Email again: