RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
23. oktoober, 2015

Kõõrus kujundati kõre püsielupaika

RMK looduskaitsetööna puhastati Saaremaal Kõõru endise liivakarjaääri põhi ja rajati seitse lompi, mis peaksid nüüd sobima kõredele sigimisveekogudeks.

2015. a oktoobris eemaldati kunagise liivakarjääri põhjast 4 ha suurusel alal puittaimestik ning rajati seitse madalat, laugete kallastega tiiki, mis peaksid sobima kõredele sigimiseks ja kullestele arenemiseks.

Kõrele ehk juttselg-kärnkonnale sobivad kerge liivase pinnasega kohad päevaste varjepaikade kaevamiseks, samuti tasased päikeselised hõreda või madala taimestikuga alad toitumiseks. Kudemiseks ja kulleste elupaigaks sobivad madalaveelised vähese taimestikuga, kiiresti soojenevad veekogud.


Taastamistööd kavandavad Riinu Rannap Tartu Ülikooli zooloogia osakonnast ja Ilona Lepik Keskkonnaametist (aprill 2015).


Vaade objektile põhjast lõunasse enne tööd (oktoober 2015).


Kõigepealt toimus kogu puittaimestiku eemaldamine.


Seejärel kujundati lombid. Vaade põhjast lõunasse (oktoober 2015).


Vaade alale edelast kirdesse (oktoober 2014).


Vaade alale edelast kirdesse (oktoober 2015).


Soovime kõredele head toimetamist ja hoiame ala avatuna!

Lisa kommentaar

Email again: