RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
13. jaanuar, 2020

Kõima jääksoo korrastamine

2019. aasta detsembris lõppesid Kõima jääksoo korrastamistööd. Korrastataval 53 ha suurusel objektil raadati 23 ha puistut ja 1,5 km kraavitrasse, sulgeti 22,4 km kraave ning rajati 212 turbapaisu. Tööd teostas RMK hankel OÜ Hanso Mk. Töö maksumuseks oli 123854 €, millest 15% kaeti RMK poolt ning 85% EL Ühtekuuluvusfondist.


Kõima raba paikneb Pärnumaal Lääneranna vallas Lavassaare looduskaitsealal. Jääksoo ehk endine turbatootmisala asub raba põhjaosas. Pärnu Turbanõukogu kaevandas Kõima tootmisalal alusturvast kuni 1980. aastani. Tootmise lõppemisel ala hüljati, kuivendusvõrgustik jäeti likvideerimata.


 


Korrastamistöö eesmärk oli jääksoos looduslikule rabale omase veerežiimi kujundamine ja eelduste loomine rabadele tüüpilise elustiku taastumiseks. Arvestatavalt vähenes ala tuleohtlikkus. Kuivendatud rabad on väga kõrge tuleohutasemega.

Soo veerežiimi taastamistöö projekti koostas RMK tellimusel OÜ Inseneribüroo STEIGER. Korrastatavate jääksoode valik tehti 2015. aastal Keskkonnaministeeriumi tellimusel Tallinna Ülikooli Ökoloogiainstituudi poolt.


EL Ühtekuuluvusfondist toetatav meede "Kuivendatud, ammendatud ja hüljatud turbaalade korrastamine". Nõutud on objektide tähistamine.


Kinni aetud kogujakraav. Kraavivõrgustiku pikkuseks objektil mõõdeti 22,4 km. Lausaliselt suleti sellest 5,7 km.Madalamatele, taimestunud kraavidele rajati turbapaisud. Vesi hakkas kiiresti kogunema.


Kõima jääksoos teostatakse ka uuringuid. Kõima jääksoo on üks Tartu Ülikooli uuritavatest objektidest.Ligipääsuks ühele uuringualadest rajati korrastustöö käigus laudtee. Veeproovide võtmiseks rajati kaks ülevoolu.


Objekti lõunaserv 2020. a jaanuaris. Enne korrastustööd oli siin võimalik jalutada, nüüd on jalgsi läbipääsemine keeruline.


Vaade objektile 2020. a jaanuaris.


Veerežiim on taastatud. Veetase tõuseb ja peaks taas liikuma mööda looduslikke vooluteid.

Lisa kommentaar

Email again: