RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
22. august, 2018

Kiiruskatsed Loode tammikus

Poollooduslike koosluste parema hooldamise eesmärgil rekonstrueeriti 2017.  a mitmete teede hulgas ka Loode tammikus olevad teed. Teed on märgistatud liiklusmärkidega "Jalgratta- ja jalgteed". RMK Saaremaa metskonna poole on pöördunud linnakodanikud, kes kurdavad nüüd Loode tammikus kihutavate autode üle.

Käisin 21.08.2018 Loode tammikus toimuvaid poollooduslike koosluste taastamistöid vaatlemas ja sattusin ühe teelt välja sõitnud auto juurde. Ilmselgelt oli väljasõidu põhjuseks juhitavuse kaotamine suure kiiruse tõttu. Autoga oli sõidetud "Jalgratta- ja jalgtee" märgi alt läbi ning vasakkurvis kaotatud kontroll auto üle. Lappamisjälgi, ühest teeservast teise, oli oma 50 m ulatuses. Asi lõppes teelt väljasõiduga.


Siit märgi alt oli läbi sõidetud ning hoogsalt sööstetud puude taga olevasse vasakkurvi. Ega ju jalakäijate või ratturite ohtu ole!


Taamal on see kurv, kus auto oli lappama läinud. Tähelepanelikul vaatlemisel on võimalik aimata libisemisjälgi. Sõidusuund oli esiplaani poole.


Peale mõningast parkimiskoha otsimist mõlemal pool tee servades, oli sõit lõppenud teelt väljas. Libisemisjäljed on pildil näha - poogen vasakust teeservast paremale.


Kummaline oli politseist saadud vastus: "Oleme teadlikud. See auto on seal juba 18-ndast  kuupäevast. Auto oli parkinud liiga teeserva lähedale ja ära vajunud. Politsei sinna rohkem välja ei tule."

Nii, et kivi RMK kapsaaeda - kehvasti rekonstrueeritud tee. Autod vajuvad ära.

Siiski - linnakodanike mure kihutavate autode pärast on põhjendatud ja nüüd ka faktilist kinnitust saanud.

Lisa kommentaar

Email again: