RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
24. august, 2019

Kasti lahe hoiualal Saare tee korrastamine

Poollooduslike koosluste hooldustingimuste parandamiseks uuendati Saaremaal Muratsi küla ja Suur-Tulpe poolsaart ühendav 550 m pikkune teelõik. Töö toimus 2019. a suvel.

Kunagi oli Suur-Tulpe saar, kuid maakerke tõttu sai saarest poolsaar. Peamiselt on Suur-Tulpet kasutatud karja- ja heinamaana. Vanematel kaartidel on poolsaarel näha hulgaliselt küüne. Poolsaarele ligipääsuks rajati nõukogude ajal Muratsi küla ja Suur-Tulpe vahele tamm. Aktiivse kasutuse tõttu oli tammi pealisosa muutunud tugevalt auklikuks. 2019. aasta suvel parandasime 550 m pikkusel lõigul teekatet. Oluliselt said paremaks tingimused loomade ja heina veoks ning järelevalveks. Ka eramaade omanikel on nüüd parem juurdepääs oma valdustele.


Muratsi küla ja Suur-Tulpe poolsaart ühendav lõik Saare teest on kaardil märgitud punase joonena.


Tee Muratsist Suur-Tulpele 2019. a märtsis.


Tee 2019. a märtsis. Parempoolsel pildil on ristmik Suur-Tulpel. Nagu näha, on tee igapäevaselt kasutuses. Tegemist ei ole karjatamishooajaga.


Tööd teostasid RMK tellimusel ValiceCar OÜ ja Omatec OÜ.2019. a juulis käis teetöö. Parandati teekate, tehti mahasõidud, paigaldati uusi truupe.


Parandatud Saare tee lõik 2019. a augustis.


Ristmik Suur-Tulpel.

Lisa kommentaar

Email again: