RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
28. august, 2018

ERR võttegrupiga Määvli rabas

28.08.2018 käis ERR võttegrupp Hiiumaal jäädvustamas loodusliku veerežiimi taastamistööd Määvli jääksoos. Sel sügisel näeb uut meelelahutuslikku saatesarja "Reis ümber Eesti". Saated peaksid eetris olema 7. septembrist kuni 21. detsembrini, reedeti kl 20.00 ETV-s. Iga saate kestus on üks tund ning keskendutakse ühele maakonnale korraga. Saatesse Hiiumaast on kavandatud ka lõik töödest-tegemistest Määvli jääksoos.

Jääksoo tekib peale soo kuivendamist ja turba kaevandamist. Jääksoo on inimtegevuse tagajärg. Varem seal esinenud taime- ja loomaliigid on kadunud, veerežiim on rikutud. Looduslik soo annab rikkaliku elupaiga taime- ja loomaliikidele, jääksoos suurt liigirikkust ei leia. Eriti oluline on see, et looduslik soo seob süsinikdioksiidi, kuid jääksoo eraldab kasvuhoonegaase. Jääksood on väga tuleohtlikud.

Määvli turbatootmisala valmistati ette 1950-ndatel aastatel ning jäeti maha 60-ndatel. Turba freesimine toimus 52 ha suurusel alal. Tootmise lõppemisel jäi ala korrastamata ning kuivenduskraavid toimisid jääksood ning kaevandamisest puutumata rabaosa kuivendavalt tänaseni.

Turbatootmine Määvlis 1957. a.


Käesoleva aasta juuli keskpaigas alustati kraavide sulgemist. Loodusliku veerežiimi taastamistöö hetkel käib. Oktoobri keskpaigaks peaks töö olema lõppenud ning raba saab ehk uuesti hakata süsinikku talletama ning pakkuda terviklikku, suuremapinnalist elupaika rabaga seotud liikidele.


Kraavide sulgemine endisel turbatootmisalal ehk jääksoos.


Turbaga täidetud kuivenduskraav.


Töömehed on olnud ülimalt püüdlikud ja kinni aetud kraavi korralikult maskeerinud. Tegelikult nii põhjalikku tööd polegi nõutud.

Taastatavale alale rajatakse ka paise, et hajutada pealevalguvat vett raba pinnale.


Suletud kraav ja raadatud puistu. Puistu raadatakse, et ei toimuks vee aurumist läbi võrade.


ERR võttegrupp saateks filmimas.


Filmitegijad Määvli jääksoos. Oli tore ja lõbus hommikupoolik.

Lisa kommentaar

Email again: