RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
21. oktoober, 2016

Endla soostiku soode taastamisest

RMK-l on käsil Endla looduskaitsealal erinevate soode servaalade taastamistööd. Kaasikjärve raba servaalade taastamistööd on jõudnud lõpusirgele, Linnusaare raba lääneservas on puistu manipulatsioonidega jõutud laias laastus poole peale ning eesoleval talvel alustatakse Linnusaare raba idaservas kraavide sulgemistöödega.

Kaasikjärve raba servaalade taastamiobjekt on vast kõige paremini presenteeritav ja ligipääsetav, sest taastamistöid saab vaadelda otse matkaradadelt. Kaasikjärve tööobjektil teostatid kraavitrassidel puittaimede raie ning seejärel lükati kraavimulle kraavisängi ning ehitati kraavile pinnaspaisud, et juhtida kraavisängist vesi raba servaaladele. Kaasikjärve objektil on vaja veel üksikud paisud ehitada ja siis saab lugeda tööd lõpetatuks. 

Linnusaare raba lääneserva taastamisala on kõikidest aladest ehk kõige huvitavam (vähemalt minu jaoks), sest seal on lisaks kraavide sulgemisele ka erinevaid puistu raieid (nii alade lagedaks raiumist kui ka erineva kraadiga harvendamist) ning tulevikus on põnev näha, kas ja millised puistu manipulatsioonid (raied) aitavad kõige enam sookoosluste taastumisele kaasa. Hetkel on sealsed raietööd alles pooleni, mistõttu täna on veel liiga vara järeldusi teha. Lisaks on vaja veel teostada kraavide sulgemine ja paisude ehitamine.

Linnusaare raba idaserva taastamisalal on peamiseks tööks kraavide sulgemine. Väiksel alal, mis oli ka vanadel kaartidel hõreda puurindega/lage sookooslus, tuleb harvendada ka puistut. Töödega tehakse algust 2017. aasta lõpus, kui ilmastikuolud seda lubavad.

Ülevaatekaart:
Fotosid Kaasikjärve suletud kraavidest ja pinnaspaisudest (2016 september-oktoober):

Fotosid Linnusaare raba lääneserva raietöödest:
Novembris 2015 tehtud droonifotod: männiku harvendamine ning endise lageda sooala taastamine.


2016. aasta jaanuarist tehtud fotod:Keskkonnaameti poolt 2016. aasta aprillis tehtud fotod:


Lisa kommentaar

Email again: