RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
18. mai, 2016

Lendorava seire 2016 kevad

Lendorava seire levikukoridorides 2016. aastal on lõppenud. Toomas Hirse raporteerib.

Veidi enam kui aasta tagasi rakendas Riigimetsa Majandamise Keskus meetmed lendorava levikukoridoride säilitamiseks. Moodustati lendorava koridoride võrgustik, mis ühendavad lendorava osapopulatsioonide elupaiku riigimaal. Pikematele koridoritrassidele (pikkusega üle 1,5-2,0 km) määrati peatuspaiga alad. Kokku moodustati lendorava levikukoridorides 15 peatuspaika, kogupindalaga 94 hektarit (sh majanduspiiranguteta metsamaa 74,47 ha). Igal aastal märtsist aprillini kontrollitakse lendorava peatuspaikasid, et tuvastada võimalikku lendorava levikut nendele aladele, mis ühtlasi võiks kinnitada ka koridoride toimimist.

Käesoleval aastal läbi viidud kontrolli tulemusel leiti ühest peatuspaigast ja selle ümbrusest uus elujõuline lendorava elupaik. Kokku ca 50 ha hõlmav ala pakub erinevas vanuse ja struktuuriga haava osalusega puistuid, mis võiks olla heaks eelduseks liigi paikkonnas püsimiseks.

 Foto. Lenorava pesapuu.

Teistes kontrollitud peatuspaikades liigi tegevusjälgi ei registreeritud, kuigi puistud võiksid valdavalt olla selleks soodsad. Lisaks peatuspaikadele panustati ka üldisesse lendorava elupaikade seiresse (8 kohta) ning ka seal vähem kui pooltel juhtudel leiti lendorava tegevuse jälgi.

On ootuspärane, et RMK hallatavale maale moodustatud lendorava levikukoridoride võrgustiku positiivne mõju ei saa avalduda aasta või paariga, kuna loomade liikumisharjumuste muutumine ja koridoride kasutuselevõtt võtavad aega. Esimene õnnestumine peatuspaigaks valitud alal osutus väga hea perspektiiviga ja hetkel elujõuliseks lendorava elupaigaks. Loodame, et järgnevad aastad toovad lisa ja lendorav võtab levikukoridorid kasutusele.


Kommentaarid

21 .detsember, 2017
Annika Tooming
Aasta 2017 hakkab läbi saama, kus on selle aasta seire tulemused. Kas leidub veel metsades lendoravad või on kõik juba hukkunud riigi ja metsameeste ahnuse tõttu?

Lisa kommentaar

Email again: