RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
31. jaanuar, 2018

Algasid puisniidu taastamistööd Loode tammikus

Loode tammik asub Saaremaal Kuressaare külje all. Osa tammiku puisniidust on hooldatud, kuid suur ala on aastakümneid olnud hooldamata ja kinni kasvamas. Käesoleva aasta jaanuaris alustati puisniidu taastamistööd 12,6 ha suurusel alal.

Puisniit on regulaarselt niidetav hõreda puu- ja põõsarindega heinamaa. Selle püsimise aluseks on tema iga-aastane niitmine, samuti puu- ja põõsarinde kujundamine. Niitmine hoiab tasakaalu nii metsa- kui niiduliikidele sobilike tingimuste vahel. Puisniidud on Eesti kõige liigirikkamad kooslused.

Loode tammik on ajalooliselt olnud suures osas kasutusel puisniiduna. Iga-aastane heinategu lõppes tõenäoliselt pärast loomapidamise hääbumist linnas. Suur osa puisniitu on olnud aastakümneid hooldamata ning seetõttu degradeerunud ehk kaotanud suuresti oma väärtust.

Käesoleva tööga eemaldatakse kehvas seisundis puisniidu osalt enamus võsa. Raiega vähendatakse ka puuvõrade liitust ehk eemaldada tuleb osa puidki. Sellega ennistatakse soodsad valgustingimused niidutaimestikule. Vanu tammesid ei raiuta. Hilisema niitmise võimaldamiseks freesitakse kännud.

Selline on pilt puisniidu degradeerunud osas 31.01.2018. Varsti võib siin näha oluliselt muutunud pilti.

Töid teostab RMK tellimusel Sikassaare Vanametall OÜ. Eelmine foto on tehtud auto taga vasakul pool olevas puisniidu osas.

Tööd on alles algusjärgus. Mõne aja pärast vaade avardub.

Esimeste tööpäevade tulemus.

Puisniidule omane liigirikas rohttaimestik on suure varjulisuse tõttu kadunud. Rohurinde taastumiseks on tingimused usutavasti soodsad, kuna ümber taastamisala on piisavalt suured ja elujõulised rohttaimestikuga kooslused.

Taastamisele järgneb iga-aastane puisniidu niitmine. Korrastatud ja hooldatud puisniidul suureneb taimestiku liigirikkus ning mitmekesisem maastik pakub silmailu külastajatele.

Jooksjad. Loode tammik on linnarahvale oluline puhke- ja virgestusala. Vaevalt, et seal mõni päev mööduks külastajateta. Pildil on 2017. a sügisel RMK poolt rekonstrueeritud tee.

Kommentaarid

29 .november, 2019
Pearu
Kas üldse tohib sellist tööd teha saemees kellel puudub vastav kvalifikatsioon ja tasu mustalt.

Lisa kommentaar

Email again: