RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
25. detsember, 2017

Algas kujundustöö Laelatu puisniidul

Laelatu puisniit asub Pärnumaal, Virtsu lähistel. Virtsu poolt liikudes pääseb sinna mööda vana raudteetammi. Puisniidu hooldataval osal on kaks RMK halduses olevat maatükki kogupindalaga 7,8 ha. Need on hooldamiseks ka rendile antud.  Juba mitmeid aastaid on räägitud taimede liigirikkuse vähenemisest Laelatu puisniidul. Botaanikud on sel puisniidul taimi uurinud üle 50 aasta.Laelatu puisniidu asukoht.                                       Kaks riigimaatükki eramaade vahel.


04.07.2017 Lääne Elu artiklist „Botaanik Toomas Kukk: Laelatu puisniidu liigirikkus väheneb“ saame teada, et: /2001. aastal loendati Laelatu puisniidul ühel ruutmeetril kokku 76 liiki taimi. Rohkem on liike loendatud vaid Argentina mägismaal, kus kasvas ühel ruutmeetril 88 liiki. Üldse on Laelatu puisniidul loendatud ligi 600 liiki taimi, sh kaks kolmandikku Eestis kasvavaist orhideedest.

Laelatu taimerikkus on Kuke sõnul hakanud vähenema. Ruutmeeter, kus 16 aastat tagasi kasvas 76 liiki taimi, on selle ajaga vaesemaks jäänud. „Sama paika on seiratud igal aastal,” märgib Kukk. Mullu loendati samas paigas 66 liiki. Kunagise kokku ligi 600 liigi asemel näitas 2012. aasta loendus poole vähem. Kuke sõnul on võimalikke põhjusi kaks: puisniit on muutunud tihedamaks (suured puud) ja niidu tagamaa on kadumas – teisi niite on lähikonnas vähemaks jäänud, sest loomi enam ei karjatata./


2017. a detsembris, vahetult enne jõulupühi, tegime puisniidul algust kujundustööga. Võetakse maha puid ja põõsaid, et maapinnale jõuaks rohkem valgust. Töö toimub riigimaal 7,8 ha suurusel pinnal.Vaatlus 2016. a märtsis. Paiguti on sarapuutihnik nii tihedaks muutunud, et seal all rohttaimestik peaaegu puudub.Botaanikud olid lintidega märgistanud puid ja põõsaid, mis tuleks maha võtta, et luua paremaid valgustingimusi rohttaimestikule. Hooldustöö algus 2017. a detsembris.Kuna rohkem kui aasta tagasi tehtud märgistus oli tuhmunud ja osaliselt kadunud, käidi enne tööd puid üle märkimas. Seekord tehti märkevärviga oranžid täpid.Märgistatud põõsas.Peale raiet on ette nähtud ka kändude freesimine, et need ei takistaks niitmist.

Tööd teostab RMK tellimusel OÜ Tage. Hanketingimustes on nõutud, et raie toimuks käsitööna ning materjali kokkuvedu kummiroomikutega kergete masinatega.

Saame siis lähematel aastatel näha, kas valgustamistöö tulemusena taimestiku liigirikkus ka suureneb. Ootame huviga!

Lisa kommentaar

Email again: