Puidukasutusel tekkiv asendusefekt leevendab kliimamuutusi

Puidukasutus aitab vähendada atmosfääri enamsaastavate materjalide kasutust. Puidust tehakse ehitusmaterjale, mööblit ja tekstiile, mis talletavad süsinikku aastateks ja pakuvad alternatiivi suure keskkonna jalajäljega naftatoodetele.

Eesti riigimetsast on 60% majandusmets ja 40% kaitsealune mets, kus tavapärast metsamajandust ei toimu. Aastas teeb RMK 1% metsamaast uuendusraiet, varudes sealt puitu, millest saab valmistada pikaajalisi puittooteid.

Puidu kasutamine erinevates toodetes on vajalik, kuna annab võimaluse vähendada teiste, atmosfääri enamsaastavate materjalide kasutamist. Näiteks saame ühe tonni betooni asemel ühe tonni ehk umbes kahe tihumeetri jagu puitu kasutades vähendada inimtekkelisi  CO₂ heitmeid 2,4 tonni võrra.

Kas teadsid, et 2022.a RMK poolt müüdud puidust moodustas palk 47% ja paberipuit 30%, millest saab teha pikaajalisi, süsinikku talletavaid tooteid nagu mööbel ja tekstiilid?

Metsal on palju funktsioone, millest üks on süsiniku sidumine: metsad seovad puu kasvades atmosfäärist süsihappegaasi ja talletavad süsiniku puidus. Tark metsamajandamine võimaldab metsa süsiniku sidumise võimet suurendada ja seeläbi kliimamuutusi leevendada. Kui metsas kasvanud puit kasutusele võtta, saab atmosfäärisüsiniku talletada ka puittoodetes. Lisaks annab puidu kasutamine võimaluse vähendada keskkonnakahjulike materjalide kasutamist. Seda viimast nimetatakse puidu asendusefektiks. Kuna asendusefekti on keeruline mõõta, pööratakse sellele sageli teenimatult vähe tähelepanu. Viimasel ajal on seda teemat siiski enam uuritud ning jõutud järeldusele, et puidu asendusefekti mõju kliimale võiks olla isegi suurem kui süsiniku talletamisel puittoodetes.

Kuuldes puidu asendusefekti kohta, mõeldakse tihti just ehituskonstruktsioonidele või mööblile, milles puidu kasutamine on väga levinud. Betoon, raud või klaas on siiski vaid mõned näited materjalidest, mille asendamisel puiduga on võimalik inimkonna süsinikujalajälge vähendada. Euroopa Metsainstituudi biomajanduse programmi eestvedaja ja teadlase Pekka Leskineni (Leskinen et al 2018) koostatud artikkel, millele muuseas tugineb ka Euroopa Metsainstituudi (EFI 2021) viimane metsaraport, võtab kokku 51 erineva asendusefekti käsitleva uurimuse tulemused. Euroopa Metsainstituudi raport toob välja, et ühe tonni betooni asemel ühe tonni ehk umbes kahe tihumeetri jagu puitu kasutades oleks võimalik inimtekkelisi CO₂ heitmeid vähendada 2,4 tonni võrra. Eraldi väärib märkimist asjaolu, et kõige suurem on puidu asendusefekt tekstiilitoodete puhul.

Pange tähele – juttu ei ole siin mitte puust särgist, millesse meil on tavaks inimesed nende elutee lõpul riietada, vaid tselluloosist toodetud kiudainetest, mis asendavad edukalt puuvillast või ammugi naftast tehtud pükse, fliise, ning jah, miks mitte ka (triik-)särke ja lipse.

Rõivatööstuse puidupõhiseks muutumiseni läheb veel ilmselt aega. Vaatamata puittekstiili suhteliselt suuremale positiivsele kliimamõjule võtab Soome esileedile Aalto Ülikooli poolt toodetud kasepuidust kleidi tavatarbijani jõudmine parimal juhul veel aastaid aega. Sealjuures ei julge kleidi hinnast keegi veel kõva häälega rääkida. Samas tunnistas ühe Kesk-Euroopa puittekstiili tootva tehase juht juba paar aastat tagasi, et polosärgi jagu pooleldi puidust tehtud kangast maksab 100% puuvillast tehtuga võrreldes vaid 10 eurosenti enam.

Tabel 1. Puidu asendusefekt võrreldes alternatiivsete materjalidega.
Materjal
Kokku hoitud CO₂ emissioon läbi m³ puidu kasutuse (sulgudes lisatud asendusefekti koefitsient kg C/kg C kohta puidus)
Ehituskonstruktsiooni elemendid
1202 (1,3)
Mittekonstruktsioon-elemendid ehituses
1480 (1,6)
Tekstiil
1960 (2,8)
Muud tooted
925-1388 (1-1,5)
Keskmine
1110 (1,2)

Hoides fossiilse kütuse maapõues ja eelistades puidust tooteid leevendame kliimamuutusi. igaüks meist saab anda panuse kliimasõbralikule tarbimisele eelistades tselluloosist tehtud riideid. Järgmine kord riideid valides, vaata ka sina, millest need on valmistatud.

Soovitus: kliimasõbra riietus on puidust, eelista puitu!