Eelista puhkust kodumaal!

RMK külastuskorraldusosakond vähendab nii enda kui ka looduse külastajate süsiniku jalajälge ehitades külastusobjektid kauakestvast materjalist, luues retke planeerimiseks süsiniku jalajälje kalkulaatorit ning soodustades prügi liigiti kogumist ka looduses. Ja muidugi tasub pikkade auto- või lennureiside asemel eelistada kliimasõbralikku puhkust kodumaal.

Läbi materjalikasutuse saame pikendada külastusobjektide, nagu näiteks sildade ja vaatetornide, eluiga, mis aitab vähendada süsiniku jalajälge. RMK külastustaristu rekonstrueerimise süsinikujalajälje suurus sõltub peamiselt materjalivalikust ja sellest tulenevast taristu kestvusest. Kestvusperiood omakorda mõjutab rekonstrueerimise vajadust, mis mõjutab süsinikujalajälge. Seega on külastusobjektide rekonstrueerimisega kaasnevate tegevuste mõjude leevendamise põhiliseks võimaluseks pikaealisemate materjalide kasutamine. Külastustaristu suurim vahetu süsinikuheide tuleneb aga transpordivahenditest, millega hooldustöödele sõidetakse. Arusaadavalt on vajalik lõkkekohtade puudega varustamisel või külastusobjektide parandamisel ja korrastamisel kasutada transporti. Seetõttu töötas RMK töörühm välja transpordivahendite optimeerimise põhimõtted, et kasutada keskkonnasõbralikumaid sõidukeid ja neidki võimalikult säästlikult.

Kas teadsid, et Eestist Tenerifele lennukiga reisimisel tekib edasi-tagasi lennates ühe inimese kohta pea 700 kg CO₂?

Loomisel on külastajate süsinikukalkulaator, mis aitab matkajatel enda jalajälge hinnata ja vähendada.

Vajalik on ka külastuskorraldusteenuse tarbimise ehk RMK puhke- ja kaitsealade külastajate põhjustatavate keskkonnamõjude ja süsinikuheitmete vähendamine. Kui inimese enda looduses olemise ja liikumise viisid nagu metsas olemine, looduse vaatlemine ja jalutamine on oma olemuselt süsinikuneutraalsed, siis auto kasutamine külastusobjektile saabumiseks või sisepõlemismootoriga liikumisvahendi kasutamise vees või looduses liikumiseks, samuti erinevate elektri abil töötavate mugavuste tarbimine seda paraku ei ole. Samuti on olulise keskkonnamõjuga külastuse käigus tekkivate jäätmete ja tarbitava lõkkepuu kogused. Just selliseid looduses viibimise ja liikumisega seotud aspekte ja nende ulatust selgitataksegi RMK majandataval külastustaristul koostöös Stockholmi Keskkonnainstituudiga, et luua iga looduses liikuja personaalset süsiniku jalajälge hindav kalkulaator. Töö eesmärgiks on luua süsiniku kalkulaator, mida kasutades saaksid matkajad hinnata ja seeläbi tarkasid otsuseid tehes vähendada enda süsiniku jalajälge.

Uus prügi sortimise lahendus jõudis jaanipäevaks igasse külastuskeskusesse ja RMK kontorisse.

Kliimamõju leevendamisel on oluline looduses liikudes ka jäätmekoguste vähendamine ning tekkinud jäätmete sortimine. Jaanipäevast 2022 on kõigi RMK külastuskeskuste juures huvilisi ootamas uued õpetlikud lahendused loodusretkel tekkinud prügi sortimiseks. Sarnane sortimise süsteem hakkab olema ka kõikide RMK kontorite juures.

Soovitus: Puhka Eestis ja kasuta abivahendina "RMK Loodusega koos" mobiilirakendust. Nii säästad lennureisidest tekkivat CO₂ kogust.