Nedrema puisniitude taastamine

Kas tead, et puisniidud on äärmiselt liigirikkad elupaigad nii taimedele kui lindudele ja putukatele? Osad liigid eelistavad elada poollooduslikes kooslustes, mis on kujunenud pikaajalise väheintensiivse inimtegevuse tulemusel. Seetõttu tulebki puisniitu pealekasvavast võsast avatuna hoida, et sealset niidule omast liigirikkust orhideedest liblikateni hoida.

Suur osa Nedrema puisniidust on aastate jooksul taastatud ja hoolduses. Taastamisel on veel mõned raskemad kohad. 20. saj alguses oli puisniidu pindala kuni 250 ha, millest suur osa kadus 1950-ndatel maaparandustööde ja niitude põldudeks tegemise tõttu. Nüüd on hoolduses 90 ha ja taastamisel 30 ha puisniitu. Seda kõike ikka selleks, et liigirikkus säiliks ja on ju kaunist niitu ka inimesel nauditav külastada.


Retkejuht Ants Animägi 
Retke algus 12. august kell 12.00.
Retke pikkus 3 km, kestus 3 tundi.
Retke raskusaste kerge, liikumine mööda teid ja aruniitu. Vajalikud matkasaapad.
Kogunemiskoht Pärnumaal Nedrema looduskaitsealal, täpse asukoha leiad Google kaardilt.

Kohtade arv on piiratud. Registreerimine lõpeb kohtade täitumisel või retkele eelneval päeval. Registreerumise õnnestumisel saabub teie e-postile kinnituskiri.

Juhul, kui selgub, et te retkest siiski osa võtta ei saa, palun andke sellest teada e-posti aadressil loodusegakoos@rmk.ee

Registreerumine õnnestus!