Kassari loopealsete taastamine

Jalutuskäigul Kassaris näeme nii kauneid loopealseid kui omandame uusi teadmisi nende olulisusest. Retkel saab teada, kuidas maailma mastaabis haruldasi loopealseid hooldatakse ja kuidas kariloomad, nt veised või lambad, meile sealjuures appi tulevad.

Loopealsed ehk alvarid on õhukese lubjarikka mullaga poollooduslikud rohumaad, mille teke ning püsimine on tihedalt seotud inimtegevusega – peamiselt karjatamisega. Heas seisukorras loopealsete rohustu on madalakasvuline, väheproduktiivne ja mitmekesine, koosnedes peamiselt lubjalembestest ja ekstreemseid kasvutingimusi taluvatest taimeliikidest.

Selleks, et loopealsele omane liigirikkus säiliks, tuleb kinnikasvanud loopealselt eemaldada männid, vähendada kadakate katvust ning karjatada alal loomi. Ilma karjatamiseta kooslused võsastuvad, kadastuvad ning neile omane liigikoosseis väheneb.


Retkejuht Üllar Soonik
Retke algus 9. august kell 16.00.
Retke pikkus 3,5 km, kestus 3 tundi.
Retke raskusaste kerge, kruusane pinnas.
Kogunemiskoht Hiiumaal Käina lahe-Kassari maastikukaitsealal, täpse asukoha leiad Google kaardilt.

Kohad täitunud!

Juhul, kui selgub, et te retkest siiski osa võtta ei saa, palun andke sellest teada e-posti aadressil loodusegakoos@rmk.ee

Registreerumine õnnestus!