Kallissaare madalsoo taastamine

Retkel tutvume nõrglubja allikasoo veerežiimi taastamisega. Taastamisala jääb kogu ulatuses Saarjõe maastikukaitseala Karulaane sihtkaitsevööndisse. Kallissaare allika- ja madalsoo on tugevalt kuivenduse poolt mõjutatud, seda ilmestavad väga hästi metsastunud soo servaalad. Selleks, et säilitada haruldasi sookooslusi, mis on elupaigaks ka paljudele kaitsealustele taimeliikidele, tuli leevendada kuivenduse mõju, sulgedes kaitseala sisse jäävad kuivenduskraavid.

Retkel arutame, kas tehtud tööd annavad soovitud tulemuse ning kas on juba näha ka esimest positiivset mõju soole ning vaatame, millised need suletud kraavi vahetult pärast töid välja näevad. Kirsiks tordil teeme tutvust nõrglubjaallikatega.


Retkejuht Leevi Krumm
Retke algus 10. august kell 11.00.
Retke pikkus 3 km, kestus 3 tundi.
Retke raskusaste raske, rada puudub, vajalikud kummikud ja hea füüsiline vorm.
Kogunemiskoht Järvamaal Saarjõe maastikukaitsealal, täpse asukoha leiad Google kaardilt.

Kohtade arv on piiratud. Registreerimine lõpeb kohtade täitumisel või retkele eelneval päeval. Registreerumise õnnestumisel saabub teie e-postile kinnituskiri. 

Juhul, kui selgub, et te retkest siiski osa võtta ei saa, palun andke sellest teada e-posti aadressil loodusegakoos@rmk.ee

Registreerumine õnnestus!