Kaibaldi liiviku taastamine

Retkel selgub, kuidas tekkis Eesti suurim liivik, miks ja kuidas inimtekkelist kooslust taastada on vaja ja milliseid loodusväärtusi seal hoiame. II maailmasõja aegsete suurte metsapõlengute tagajärjel tekkinud Kaibaldi liivikut kasutati nõukogude ajal tankodroomina, mis aitas liivaalasid avatuna hoida. Nüüdseks hakkas liivik tasapisi kinni kasvama ja tingimused vahepeal seal elupaiga leidnud kaitsealustele liikidele ebasoodsamaks muutuma. Kevadeti kasutavad Kaibaldi liivikut mänguplatsina tedred, siin tunnevad end hästi ka pisi-tinasamblik ja nõmmelõoke.

Räägime tehtud töödest, ajaloolistest tulekahjudest ja sellestki, keda või mida põnevat liivikult ja selle ümbrusest veel leida võib.


Retkejuht Liis Soonik
Retke algus 9. august kell 10.00.
Retke pikkus 3 km, kestus 3 tundi.
Retke raskusaste kerge, liikumine liivasel pinnasel.
Kogunemiskoht Hiiumaal Pihla-Kaibaldi looduskaitsealal, täpse asukoha leiad Google kaardilt.

Kohad täitunud!

Juhul, kui selgub, et te retkest siiski osa võtta ei saa, palun andke sellest teada e-posti aadressil loodusegakoos@rmk.ee

Registreerumine õnnestus!