RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

korraldab metsamaterjali müügiks avaliku elektroonilise enampakkumise

Enampakkumine korraldatakse lähtudes Vabariigi Valitsuse 4. jaanuari 2007. a määrusest nr 1 „Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord”.

Enampakkumine toimub internetikeskkonnas aadressil www.metsaoksjon.ee

Müügiobjektiks on  ajavahemikul 1.11.2014-15.12.2014 tarnitav metsamaterjal

4000 m3 kuusepaberipuitu tarnetingimusel DAT Pärnu (Incoterms 2010)
Paberipuidu kvaliteedinõuded vastavalt RMK virnmaterjalide standardile; tabel 2.2

diameeter 6-60 cm koore pealt, pikkus 3,0 m (+/-0,1m)

Alghind tarnetingimusel DAT Pärnu 31,00 EUR/ m3 millele lisandub käibemaks

Enampakkumine avatakse  21.10.2014 kell 15:00

Enampakkumisele registreerimine 21.10.2014 kell 15:00- 28.10.2014 kell 9:00

Pakkumiste esitamise tähtaeg 28.10.2014 kell 10:00 dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga

4000 m3 kuusepaberipuitu tarnetingimusel DAT Pärnu (Incoterms 2010)
Paberipuidu kvaliteedinõuded vastavalt RMK virnmaterjalide standardile; tabel 2.2

diameeter 6-60 cm koore pealt, pikkus 3,0 m (+/-0,1m)

Alghind tarnetingimusel DAT Pärnu 31,00 EUR/ m3 millele lisandub käibemaks

Enampakkumine avatakse  21.10.2014 kell 15:00

Enampakkumisele registreerimine 21.10.2014 kell 15:00- 28.10.2014 kell 9:00

Pakkumiste esitamise tähtaeg 28.10.2014 kell 11:00 dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga

Minimaalne müüdav kogus mõlema müügiobjekti osas 50 m3

Müüdava metsamaterjali üleandmine toimub tarneklausel DAT Incoterms 2010 alusel tarnekohaga pakkuja ladu Pärnu linna haldusterritooriumil. RMK korraldab metsamaterjali veo ning mahalaadimise tarnekohas ilma sorteerimisteenuseta.

Metsamaterjali mõõtmist ja kvaliteedi hindamist kohustub pakkuja teostama omal kulul. Metsamaterjali mõõtmine ja kvaliteedi hindamine toimub RMK virnmaterjalide standardis (avaldatud : http://www.rmk.ee/files/Virnmaterjalide%20standard%2026%2003%202013.pdf) esitatud  virnastusmahu, virnatäiuse koefitsiendi ning kvaliteedi määramise juhistest lähtudes.

Käesolevas Metsamaterjali pakkumise tulemusel sõlmitavale Metsamaterjali müügilepingule kohaldatakse Riigimetsa Majandamise Keskuse Metsamaterjali müügilepingu tüüptingimusi, avaldatud http://www.rmk.ee/files/RMK%20m%C3%BC%C3%BCgi%20t%C3%BC%C3%BCptingimused_2014.pdf

Juhul kui pakkuja osutub enampakkumise võitjaks, kohustub ta maksekohustuse täitmiseks esitama enne lepingu sõlmimist krediidiasutuse garantiikirja või tasuma RMK kontole tagatisraha summas, mis vastab metsamaterjali müügilepingu koguse väärtusele koos käibemaksuga , tasuma ettemaksu või taotlema kehtiva müügilepingu olemasolul selles sätestatud tingimuste kohaldamist.

Müügi korraldaja on liitunud elektroonilise veoselehe infosüsteemiga ELVIS ning ei vormista paberveoselehti. Elektroonilise veoselehe kulu on kehtestatud teenusepakkuja hinnakirjaga.

Juhul kui pakkuja ei ole selle infosüsteemiga liitunud, kohustub ta hüvitama müügi korraldajale tema poolt makstava elektroonilise veoselehe maksumuse.

Enampakkumisele registreerumist loetakse ühtlasi enampakkumisel osaleda soovija kinnituseks, et ta on tutvunud enampakkumise protseduurireeglite, müügitingimuste ja protestide esitamise korraga ning on nendest teadlik.

Enampakkumisele registreeritakse osalejana isikud,  kes on täitnud müügi korraldajaga varem sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused, mille täitmise tähtaeg on enampakkumisele registreerimise hetkeks saabunud.

Müügi korraldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus, Toompuiestee 24, 10149 Tallinn. 

Lisainformatsioon enampakkumise kohta tel. 513 2961, e-post: puiduturustus@rmk.ee  või jaanus.reinvee@rmk.ee