RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

korraldab metsamaterjali müügiks avaliku elektroonilise enampakkumise

Enampakkumine korraldatakse lähtudes Vabariigi Valitsuse 4. jaanuari 2007. a määrusest nr 1 „Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord”.

Enampakkumine toimub internetikeskkonnas aadressil www.metsaoksjon.ee


200 m3 haavapalke Võrumaal Misso vallas

Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 16-60 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 3.1. haavapalkide kvaliteet

Tarneperiood 2.02.2015-31.03.2015

Alghind Müüja laos 34 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Enampakkumine avatakse  27.01.2015 kell 10:00.

Enampakkumisele registreerimine 27.01.2015 kell 10:00- 30.01.2015 kell 9:30

Pakkumiste esitamise tähtaeg 30.01.2015 kell 10:00

dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga

Minimaalne müüdav kogus 50 m3


90 m3 haavapalke Võrumaal Misso vallas

Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 16-60 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 3.1. haavapalkide kvaliteet

Tarneperiood 2.02.2015-31.03.2015

Alghind Müüja laos 34 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Enampakkumine avatakse  27.01.2015 kell 10:00.

Enampakkumisele registreerimine 27.01.2015 kell 10:00- 30.01.2015 kell 10:00

Pakkumiste esitamise tähtaeg 30.01.2015 kell 10:30

dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga

Minimaalne müüdav kogus 50 m3


200 m3 haavapalke Võrumaal Misso vallas

Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 16-60 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 3.1. haavapalkide kvaliteet

Tarneperiood 2.02.2015-31.03.2015

Alghind Müüja laos 34 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Enampakkumine avatakse  27.01.2015 kell 10:00.

Enampakkumisele registreerimine 27.01.2015 kell 10:00- 30.01.2015 kell 10:30

Pakkumiste esitamise tähtaeg 30.01.2015 kell 11:00

dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga

Minimaalne müüdav kogus 50 m3


700 m3 madalakvaliteedilisi kasepalke Valgamaal Otepää vallas

Palkide pikkus 3,0;3,2;4,5; 4,8 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 15-60 cm, kvaliteet: punasüdamik lubatud kogu otspinna ulatuses, okste arv ja suurus piiramatu, lihtkõverus kuni 3,5% , liitkõverusega palkidel ei tohi ükski mõõdetav lihtkõverus ületada poolt lubatud lihtkõveruse väärtusest, pehmemädanik lubatud palgi ühel otsal läbimõõduga kuni 1/3 palgi diameetrist, lubatud lõhed, vigastused, mõlud.  Kvaliteediga on võimalik tutvuda oksjoniobjekti asukohas

Tarneperiood 2.02.2015-30.06.2015

Alghind Müüja laos 42 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Enampakkumine avatakse  27.01.2015 kell 10:00.

Enampakkumisele registreerimine 27.01.2015 kell 10:00- 30.01.2015 kell 11:00

Pakkumiste esitamise tähtaeg 30.01.2015 kell 11:30

dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga

Minimaalne müüdav kogus 50 m3

 
48 m3 saarepalke Pärnumaal Saarde vallas

Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm,

kvaliteet: oksjoniobjekti käsitletakse ühtse jagamatu tervikuna, kvaliteediga on võimalik tutvuda oksjoniobjekti asukohas

Tarneperiood 2.02.2015-31.03.2015

Alghind Müüja laos 65 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Enampakkumine avatakse  27.01.2015 kell 10:00.

Enampakkumisele registreerimine 27.01.2015 kell 10:00- 30.01.2015 kell 11:30

Pakkumiste esitamise tähtaeg 30.01.2015 kell 12:00

dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga

Minimaalne müüdav kogus 48 m3

 
29 m3 saarepalke Ida-Virumaal Lüganuse vallas

Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm,

kvaliteet: oksjoniobjekti käsitletakse ühtse jagamatu tervikuna, kvaliteediga on võimalik tutvuda oksjoniobjekti asukohas

Tarneperiood 2.02.2015-28.02.2015

Alghind Müüja laos 65 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Enampakkumine avatakse  27.01.2015 kell 10:00.

Enampakkumisele registreerimine 27.01.2015 kell 10:00- 30.01.2015 kell 12:00

Pakkumiste esitamise tähtaeg 30.01.2015 kell 12:30

dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga

Minimaalne müüdav kogus 29 m3

 
47 m3 saarepalke Viljandimaal Viljandi vallas

Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm,

kvaliteet: oksjoniobjekti käsitletakse ühtse jagamatu tervikuna, kvaliteediga on võimalik tutvuda oksjoniobjekti asukohas

Tarneperiood 2.02.2015-31.03.2015

Alghind Müüja laos 65 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Enampakkumine avatakse  27.01.2015 kell 10:00.

Enampakkumisele registreerimine 27.01.2015 kell 10:00- 30.01.2015 kell 12:30

Pakkumiste esitamise tähtaeg 30.01.2015 kell 13:00

dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga

Minimaalne müüdav kogus 47 m3


23 m3 saarepalke Viljandimaal Tarvastu vallas

Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm,

kvaliteet: oksjoniobjekti käsitletakse ühtse jagamatu tervikuna, kvaliteediga on võimalik tutvuda oksjoniobjekti asukohas

Tarneperiood 2.02.2015-28.02.2015

Alghind Müüja laos 65 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Enampakkumine avatakse  27.01.2015 kell 10:00.

Enampakkumisele registreerimine 27.01.2015 kell 10:00- 30.01.2015 kell 13:00

Pakkumiste esitamise tähtaeg 30.01.2015 kell 13:30

dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga

Minimaalne müüdav kogus 23 m3

 
27 m3 lehisepalke Pärnumaal Saarde vallas

Palkide pikkus 6,0 m +ülemõõt kogus 18 m3, pikkus 3,0 m +ülemõõt kogus 9 m3, ladvaläbimõõt 18-60 cm,

kvaliteet: vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 2.1. okaspuupalkide ABC kvaliteet

Tarneperiood 2.02.2015-28.02.2015

Alghind Müüja laos 65 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Enampakkumine avatakse  27.01.2015 kell 10:00.

Enampakkumisele registreerimine 27.01.2015 kell 10:00- 30.01.2015 kell 13:30

Pakkumiste esitamise tähtaeg 30.01.2015 kell 14:00

dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga

Minimaalne müüdav kogus 27 m3


32 m3 metallisisaldusega männipalke Võrumaal Võru vallas

Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm,

kvaliteet: kvaliteediga on võimalik tutvuda oksjoniobjekti asukohas, sisaldavad okastraati

Tarneperiood 2.02.2015-28.02.2015

Alghind Müüja laos 27 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Enampakkumine avatakse  27.01.2015 kell 10:00.

Enampakkumisele registreerimine 27.01.2015 kell 10:00- 30.01.2015 kell 14:00

Pakkumiste esitamise tähtaeg 30.01.2015 kell 14:30

dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga

Minimaalne müüdav kogus 32 m3

Müüdava metsamaterjali üleandmine toimub tarneklausel DAT Incoterms 2010 alusel tarnekohaga pakkuja ladu. RMK korraldab metsamaterjali veo ning mahalaadimise tarnekohas ilma sorteerimisteenuseta.

Metsamaterjali mõõtmist ja kvaliteedi hindamist kohustub pakkuja teostama omal kulul. Metsamaterjali mõõtmine ja kvaliteedi hindamine toimub RMK palkide standardis (avaldatud : www.rmk.ee/files/Palkide%20standard%2026%2003%202013.pdf) toodud palkide mõõtmise , mahu ning kvaliteedi määramise juhistest lähtudes.

Käesolevas Metsamaterjali pakkumise tulemusel sõlmitavale Metsamaterjali müügilepingule kohaldatakse Riigimetsa Majandamise Keskuse Metsamaterjali müügilepingu tüüptingimusi, avaldatud www.rmk.ee/puidumuuk

Juhul kui pakkuja osutub enampakkumise võitjaks, kohustub ta maksekohustuse täitmiseks esitama enne lepingu sõlmimist krediidiasutuse garantiikirja või tasuma RMK kontole tagatisraha summas, mis vastab metsamaterjali müügilepingu koguse väärtusele koos käibemaksuga või  tasuma ettemaksu.

Müügi korraldaja on liitunud elektroonilise veoselehe infosüsteemiga ELVIS ning ei vormista paberveoselehti. Elektroonilise veoselehe kulu on kehtestatud teenusepakkuja hinnakirjaga.

Juhul kui pakkuja ei ole selle infosüsteemiga liitunud, kohustub ta hüvitama müügi korraldajale tema poolt makstava elektroonilise veoselehe maksumuse.

Enampakkumisele registreerumist loetakse ühtlasi enampakkumisel osaleda soovija kinnituseks, et ta on tutvunud enampakkumise protseduurireeglite, müügitingimuste ja protestide esitamise korraga ning on nendest teadlik.

Enampakkumisele registreeritakse osalejana isikud,  kes on täitnud müügi korraldajaga varem sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused, mille täitmise tähtaeg on enampakkumisele registreerimise hetkeks saabunud.

Müügi korraldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus, Toompuiestee 24, 10149 Tallinn. 

Lisainformatsioon enampakkumise kohta tel. 513 2961, e-post: puiduturustus@rmk.ee  või  jaanus.reinvee@rmk.ee