RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

korraldab metsamaterjali müügiks avaliku elektroonilise enampakkumise

Enampakkumine korraldatakse lähtudes Vabariigi Valitsuse 4. jaanuari 2007. a määrusest nr 1 „Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord”.

Enampakkumine toimub internetikeskkonnas aadressil www.metsaoksjon.ee

Müügiobjektiks on  ajavahemikul 03.02.-31.03.2014 müüdav metsamaterjal

3000 m3 männipalke Põlvamaal

Ladvadiameeter 23-60 cm; pikkus 4,2-6,0 m

Alghind Müüja laos 70 EUR/ m3, millele lisandub veokulu ja käibemaks

Enampakkumine avatakse  23.01.2014 kell 10:00.

Enampakkumisele registreerimine 23.01.2014 kell 10:00- 30.01.2014 kell 9:30

Pakkumiste esitamise tähtaeg 30.01.2014 kell 10:00

dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga.

Minimaalne müüdav kogus 50 m3


340 m3 männipalke Valgamaal

Ladvadiameeter 28-60 cm; pikkus 6,0 m

Alghind Müüja laos 77 EUR/ m3, millele lisandub veokulu ja käibemaks

Enampakkumine avatakse  23.01.2014 kell 10:00.

Enampakkumisele registreerimine 23.01.2014 kell 10:00- 30.01.2014 kell 10:30

Pakkumiste esitamise tähtaeg 30.01.2014 kell 11:00

dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga.

Minimaalne müüdav kogus 50 m3


60 m3 männipalke Harjumaal

Ladvadiameeter 25-60 cm; pikkus 5,1-6,0 m

Alghind Müüja laos 77 EUR/ m3, millele lisandub veokulu ja käibemaks

Enampakkumine avatakse  23.01.2014 kell 10:00.

Enampakkumisele registreerimine 23.01.2014 kell 10:00- 30.01.2014 kell 9:30

Pakkumiste esitamise tähtaeg 30.01.2014 kell 10:00

dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga.

Minimaalne müüdav kogus 60 m3


60 m3 männipalke Ida-Virumaal

Ladvadiameeter 25-60 cm; pikkus 5,1-6,0 m

Alghind Müüja laos 77 EUR/ m3, millele lisandub veokulu ja käibemaks

Enampakkumine avatakse  23.01.2014 kell 10:00.

Enampakkumisele registreerimine 23.01.2014 kell 10:00- 30.01.2014 kell 10:30

Pakkumiste esitamise tähtaeg 30.01.2014 kell 11:00

dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga.

Minimaalne müüdav kogus 60 m3


260 m3 männipalke Lääne-Virumaa

Ladvadiameeter 25-60 cm; pikkus 5,1-6,0 m

Alghind Müüja laos 77 EUR/ m3, millele lisandub veokulu ja käibemaks

Enampakkumine avatakse  23.01.2014 kell 10:00.

Enampakkumisele registreerimine 23.01.2014 kell 10:00- 30.01.2014 kell 11:00

Pakkumiste esitamise tähtaeg 30.01.2014 kell 11:30

dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga.

Minimaalne müüdav kogus 50 m3


90 m3 haavapalke Võrumaal

Ladvadiameeter 16-60 cm; pikkus 2,4; 3,0 m

Alghind Müüja laos 35 EUR/ m3, millele lisandub veokulu ja käibemaks

Enampakkumine avatakse  23.01.2014 kell 10:00.

Enampakkumisele registreerimine 23.01.2014 kell 10:00- 30.01.2014 kell 13:30

Pakkumiste esitamise tähtaeg 30.01.2014 kell 14:00

dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga.

Minimaalne müüdav kogus 90 m3


250 m3 haavapalke Võrumaal

Ladvadiameeter 16-60 cm; pikkus 2,4; 3,0 m

Alghind Müüja laos 35 EUR/ m3, millele lisandub veokulu ja käibemaks

Enampakkumine avatakse  23.01.2014 kell 10:00.

Enampakkumisele registreerimine 23.01.2014 kell 10:00- 30.01.2014 kell 14:00

Pakkumiste esitamise tähtaeg 30.01.2014 kell 14:30

dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga.

Minimaalne müüdav kogus 50 m3


400 m3 haavapalke Võrumaal

Ladvadiameeter 16-60 cm; pikkus 2,4; 3,0 m

Alghind Müüja laos 35 EUR/ m3, millele lisandub veokulu ja käibemaks

Enampakkumine avatakse  23.01.2014 kell 10:00.

Enampakkumisele registreerimine 23.01.2014 kell 10:00- 30.01.2014 kell 14:30

Pakkumiste esitamise tähtaeg 30.01.2014 kell 15:00

dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga.

Minimaalne müüdav kogus 50 m3


150 m3 haavapalke Saaremaal

Ladvadiameeter 16-60 cm; pikkus 3,0 m

Alghind Müüja laos 32 EUR/ m3, millele lisandub veokulu ja käibemaks

Enampakkumine avatakse  23.01.2014 kell 10:00.

Enampakkumisele registreerimine 23.01.2014 kell 10:00- 30.01.2014 kell 13:30

Pakkumiste esitamise tähtaeg 30.01.2014 kell 14:00

dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga.

Minimaalne müüdav kogus 50 m3


30 m3 saarepalke Ida-Virumaal

Ladvadiameeter 18-60 cm; pikkus 3,0 m

Alghind Müüja laos 65 EUR/ m3, millele lisandub veokulu ja käibemaks

Enampakkumine avatakse  23.01.2014 kell 10:00.

Enampakkumisele registreerimine 23.01.2014 kell 10:00- 30.01.2014 kell 14:00

Pakkumiste esitamise tähtaeg 30.01.2014 kell 14:30

dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga.

Minimaalne müüdav kogus 30 m3


30 m3 tammepalke Pärnumaal

Ladvadiameeter 18-60 cm; pikkus 3,0 m

Alghind Müüja laos 65 EUR/ m3, millele lisandub veokulu ja käibemaks

Enampakkumine avatakse  23.01.2014 kell 10:00.

Enampakkumisele registreerimine 23.01.2014 kell 10:00- 30.01.2014 kell 14:30

Pakkumiste esitamise tähtaeg 30.01.2014 kell 15:00

dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga.

Minimaalne müüdav kogus 30 m3


55 m3 lehisepalke Harjumaal

Ladvadiameeter 18-60 cm; pikkus 3,0 m

Alghind Müüja laos 65 EUR/ m3, millele lisandub veokulu ja käibemaks

Enampakkumine avatakse  23.01.2014 kell 10:00.

Enampakkumisele registreerimine 23.01.2014 kell 10:00- 30.01.2014 kell 15:00

Pakkumiste esitamise tähtaeg 30.01.2014 kell 15:30

dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga.

Minimaalne müüdav kogus 55 m3

Müüdava metsamaterjali üleandmine toimub tarneklausel DAT Incoterms 2010 alusel tarnekohaga pakkuja ladu. RMK korraldab metsamaterjali veo ning mahalaadimise tarnekohas ilma sorteerimisteenuseta.

Metsamaterjali mõõtmist ja kvaliteedi hindamist kohustub pakkuja teostama omal kulul. Palkide  mõõtmine ja kvaliteedi hindamine toimub RMK palkide standardis (avaldatud : http://www.rmk.ee/files/Palkide%20standard%2026%2003%202013.pdf) toodud palkide mõõtmise ja mahu ning kvaliteedi määramise juhistest lähtudes.

Käesolevas Metsamaterjali pakkumise tulemusel sõlmitavale Metsamaterjali müügilepingule kohaldatakse Riigimetsa Majandamise Keskuse Metsamaterjali müügilepingu tüüptingimusi, avaldatud www.rmk.ee

Juhul kui pakkuja osutub enampakkumise võitjaks kohustub ta maksekohustuse täitmiseks esitama enne lepingu sõlmimist krediidiasutuse garantiikirja või tasuma RMK kontole tagatisraha summas, mis vastab metsamaterjali müügilepingu koguse väärtusele koos käibemaksuga või  tasuma ettemaksu.

Müügi korraldaja on liitunud elektroonilise veoselehe infosüsteemiga ELVIS ning ei vormista paberveoselehti. Elektroonilise veoselehe kulu on kehtestatud teenusepakkuja hinnakirjaga.

Juhul kui pakkuja ei ole selle infosüsteemiga liitunud, kohustub ta hüvitama müügi korraldajale tema poolt makstava elektroonilise veoselehe maksumuse.

Pakkumiste hindamiseks kasutades veoteenuse keskmisele turuhinnale vastavaid veohindu, Pakkumiste hindamisel kasutatavad veohinnad on avaldatud: http://www.rmk.ee/files/KK_veohinnad_veebi_2013.pdf1.pdf

Enampakkumisele registreerumist loetakse ühtlasi enampakkumisel osaleda soovija kinnituseks, et ta on tutvunud enampakkumise protseduurireeglite, müügitingimuste ja protestide esitamise korraga ning on nendest teadlik.

Enampakkumisele registreeritakse osalejana isikud,  kes on täitnud müügi korraldajaga varem sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused, mille täitmise tähtaeg on enampakkumisele registreerimise hetkeks saabunud.

Müügi korraldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus, Toompuiestee 24, 10149 Tallinn. 

Lisainformatsioon enampakkumise kohta tel 513 2961, e-post puiduturustus@rmk.ee