Nõva maastikukaitseala külastuskorralduse infrastruktuuri rekonstrueerimine

Nõva maastikukaitseala külastuskorralduse infrastruktuuri rekonstrueerimine, mille raames rekonstrueeritakse Põõsaspea puhkekoht, projekteeritakse ja rekonstrueeritakse Liivaneranna-Peraküla õpperada, Keibu II lõkkekoht, et tutvustada kaitseala loodusväärtusi kaitstavaid elupaiku ja kaitsealuseid liike kahjustamata.
Teostatavad rekonstrueerimistööd muudavad külastuskeskkonna turvaliseks ja paremini suunatavaks, aitavad vältida ja vähendada inimeste survet tundlikele liikidele ja elupaikadele, soodustades nende liikide ja elupaikade seisundi säilimist ja parandamist.

Töid teostatakse aastatel 2015 - 2018
Tegevuse kogumaksumus on 83400,00 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% (70890,00 eurot) ning 15% RMK omafinantseering.
Lisainfo:
Marju Pajumets
marju.pajumets@rmk.ee