Mukri maastikukaitseala külastusrajatiste rekonstrueerimine II etapp

Mukri maastikukaitseala külastusrajatiste rekonstrueerimine II etapp, mille raames projekteeritakse ja rekonstrueeritakse Mukri loodusrajal asuv vaatetorn. Rekonstrueeritud vaatetorn aitab kaasa kaitstavate elupaigatüüpide nagu vanad loodusmetsad (9010*), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) säilimisele.

Töid teostatakse aastatel 2015 - 2017
Tegevuse kogumaksumus on 40000,00 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% (34000,00 eurot) ning 15% RMK omafinantseering.
Lisainfo:
Riho Männik
riho.mannik@rmk.ee