Kurtna maastikukaitseala külastuseks vajaliku taristu rekonstrueerimine

Tegevuse raames projekteeritakse ja rekonstrueeritakse Kurtna matkaraja tähistus, infotahvlid, viidastus, laudteed, pingid koos Liivjärve, Martiska, ja Rääkjärve lõkkekohtadega (pinklauad, lõkkealused, kuivkäimlad, parklate piirded, infotahvlid).
Liivaalade vähetoiteliste järvede kaitsmiseks on väga oluline külastajate liikumine rajatud taristut mööda ning taristu korrashoid. Teostatavad rekonstrueerimistööd muudavad külastuskeskkonna turvaliseks ja paremini suunatavaks, ning aitavad vältida ja vähendada inimeste survet tundlikele liikidele ja elupaikadest, soodustades nende liikide ja elupaikade seisundi säilimist ja parandamist.

Töid teostatakse aastatel 2015 - 2018
Tegevuse kogumaksumus on 52300,00 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% (44455,00 eurot) ning 15% RMK omafinantseering.

Lisainfo:
Heinar Juuse
heinar.juuse@rmk.ee