Nõmme-Mustamäe MKA rekonstrueerimine

Projekti peamiseks eesmärgiks on suurima kaitseväärtuse Nõmme-Mustamäe nõlva kindlustamine ning tõusmist-laskumist võimaldava suurele külastuskoormusele vastava taristu väljaehitamine. Projekti raames
kaardistatakse ja kindlustatakse varisemisohtlikud nõlvad, paigaldatakse trepid ja piirded ning kaetakse teerajad.

Projekti tegevuste teostamise aeg: 03.10.2011-15.08.2013

Lisainfo:

Kristjan Maasalu
kristjan.maasalu@rmk.ee